htcpress.com
Máy tiện vạn năng hạng trung CS-660x2000G HTCPRESS
Máy tiện vạn năng CS-660x2200G nằm ngang Đường kính tiện qua băng máy : 660 mm, qua bàn xe dao: 360 mm, băng lõm: 780 mm, Khoảng cách chống tâm: 2200 mm