htcp.eu
Rugăciunea unui judecător
RUGĂCIUNEA UNUI JUDECĂTOR Publicată în anul 1921, în Pandectele Săptămânale, fiind tradusă din franceză de Dr. George Surdu Doamne, eu sunt unica fiinţă pe lume căreia Tu i-ai dat o părticică din atotputernicia Ta; putere de a condamna sau a achita pe semenii mei.