htcp.eu
Reglementează Legea nr. 25/2017 o superimunitate în favoarea avocaților sau este vorba despre normalitate? Analiza art. 35, art. 39 și art. 46 din legea nr. 51/1995, în lumina deciziei ccr nr. 23/2017
REGLEMENTEAZĂ LEGEA NR. 25/2017 O SUPERIMUNITATE ÎN FAVOAREA AVOCAȚILOR SAU ESTE VORBA DESPRE NORMALITATE? ANALIZA ART. 35, ART. 39 ȘI ART. 46 DIN LEGEA NR. 51/1995, ÎN LUMINA DECIZIEI CCR NR. 23/2017 1. Preambul În data de 28 martie 2017, a fost publicată în Monitorul Oficial