htcp.eu
Prezumţia de legitimă apărare - cauză justificativă
PREZUMŢIA DE LEGITIMĂ APĂRARE - CAUZĂ JUSTIFICATIVĂ Potrivit art. 19 C. pen.: „(1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă apărare. (2) Este în legitimă apărare persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material,