htcp.eu
Morala și legalitatea
MORALA ȘI LEGALITATEA Motto: Evoluția pozitivă și prosperitatea societății sunt dependente de modul în care sistemul juridic se armonizează cu sistemul moral. Morala este sistemul regulilor (normelor) de bună conviețuire a oamenilor, în relațiile individuale sau în ra