htcp.eu
Logica în comunicare (IV)
8.3. Erori în propozițiile compuse sau în silogisme În prealabil, reamintesc că silogismele invalide sunt tipuri de silogisme cu erori logice. În schimb, silogismele valide exclud eroarea. Iată un exemplu de silogism valid. Premisa majoră: Toți oamenii sunt muritori. Premisa mino