htcp.eu
Logica în comunicare (III)
LOGICA ÎN COMUNICARE (III) 8. Erori logice, sofisme și paralogisme 8.1. Precizări prealabile Erorile logice constau în încălcări ale regulilor stabilite pentru validitatea raționamentelor. În cazul în care erorile logice sunt intenționate (voluntare) acestea se numesc sof