htcp.eu
Infracțiunea prevăzută în art. 4 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
INFRACȚIUNEA PREVĂZUTĂ ÎN ART. 4 DIN LEGEA NR. 241/2005 PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE Conţinutul normei de incriminare Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a pre