htcp.eu
Excesul neimputabil - cauză de neimputabilitate
EXCESUL NEIMPUTABIL - CAUZĂ DE NEIMPUTABILITATE Depăşirea neimputabilă a limitelor legitimei apărări Potrivit art. 26 alin. (1) C. pen.: „nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, c