htcp.eu
Din nou despre incidența principiului ne bis in idem relativ la neîndeplinirea obligațiilor fiscale, dacă aceasta îmbracă și haina unei infracțiuni. Eefectele juridice produse în cazul constatării incidenței principiului ne bis in idem
DIN NOU DESPRE INCIDENȚA PRINCIPIULUI NE BIS IN IDEM RELATIV LA NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR FISCALE, DACĂ ACEASTA ÎMBRACĂ ȘI HAINA UNEI INFRACȚIUNI. EFECTELE JURIDICE PRODUSE ÎN CAZUL CONSTATĂRII INCIDENȚEI PRINCIPIULUI NE BIS IN IDEM 1. Introducere În data de 15 iunie 20