htcp.eu
Consimţământul persoanei vătămate - cauză justificativă
CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VĂTĂMATE - CAUZĂ JUSTIFICATIVĂ A. Conținut legal și aspecte introductive Conform art. 22 C. pen.: „(1) Este justi­ficată fapta prevăzută de legea penală săvârşită cu consimţământul persoanei vătămate, dacă aceas