htcp.eu
Atenția, scopul și indiferența
ATENȚIA, SCOPUL ȘI INDIFERENȚA Motto 1: „Fiecare om trăiește o realitate diferită față de ceilalți”. Motto 2: „Orice conduită umană conștientă răspunde la două întrebări: De ce? și Pentru ce? Primul răspuns este mobilul, iar al doiela este scopul”. Atenția este o c