htcp.eu
Arestarea preventivă. Condițiile luării, prelungirii și menținerii măsurii arestării preventive
ARESTAREA PREVENTIVĂ. CONDIȚIILE LUĂRII, PRELUNGIRII ȘI MENȚINERII MĂSURII ARESTĂRII PREVENTIVE 1. Sedes materiae Potrivit art. 202 C. proc. pen.: „(1) Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o per