hotitem.co.kr
คิมแจจุง เข้าร่วมงานประกาศรางวัล Hallyu Awards
[ภาพถ่ายโดย แบคซูยอน] การประกวด Hallyu Award ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่เมืองยออีโด กรุงโซลนักร้องและนักแสดง คิมแจจุ งได้เข้าร่วมการถ่ายภาพในพิธีเปิด เขาได้รับความสนใจจากสาธารณชนด้วยชุด…
bntnews