historio.pl
Język polski podział na dialekty i gwary na obszarach Polski
Dialekty i gwary- język polski - podział na mapie według dialektów z wyróżnieniem obszarów na których są używane. Język w regionach, gwary.