historio.pl
Historia Kępna - znaczenie żydowskiej społeczności
Historia Kępna sięga początków średniowiecza, do XVIII w. jego los bywał różny. Często najeżdżane zewsząd, niszczejące od wewnątrz ale zawsze powracające do świetności i bogactwa materialnego i kulturowego. W najnowszej historii Kępna, przedwojennego miasta ogromne znaczenie w rozwoju odegrała społeczność Żydów.