historio.pl
Grodzisko w Myjomicach - obronny obiekt z czasów szwedzkich. Historio.pl
Grodzisko w Myjomicach ma charakter obronny, typ grodziska popularnie znany jako stożkowe. Dodatkowym walorem obronnym jest miejsce które często podmokłe prawie jak bagno, dodatkowo jest to teren pałacu, dawnej posiadłości Wężyków. Kompleks obronny otoczony jest dodatkowo fosą.