historio.pl
Generał Piotr Szembek z Siemianic. Dowódca powstań walki niepodległość
Urodził się zimą 14 grudnia w trudnych dla kraju czasach w roku 1788 w Warszawie. Późniejszy generał Piotr Szembek zmarł 21 czerwca 1866 w dobrach które były jego własnością.