historio.pl
Gall Anonim - autor pierwszej Kroniki polskiej. Pierwszy królewski kronikarz w historii Polski, w tajemniczych okolicznościach pojawił się na dworze królewskim panującego króla Bolesława Krzywoustego. 
Gall Anonim - pierwsza polska kronika, nieukończona. Spisana po łacinie, prawdopodobnie w latach 1113–16, przez anonimowego autora zwanego Gallem Anonimem. Tajemnice początków Polski, Historio.pl. Zobacz więcej.