historio.pl
Laski (wielkopolska) odkryto ogromne cmentarzysko kultury łużyckiej!
We wsi Laski (wielkopolskie) odkryto największe i najbogatsze cmentarzysko kultury łużyckiej w całej ówczesnej Europie, ponad 2000 pochówków