godaingua.vn
gỗ bạch tùng - Gỗ Dái Ngựa
Loại cây gỗ bạch tùng có kích th­ước lớn, thân tròn đều, dáng thân thẳng đẹp, cao đến 30 m và đ­ường kính 50 – 60 cm. Vỏ thân xám trắng. gỗ bạch tùng làm một trong những loại gỗ quý trên thị trường. Hiện nay gỗ bạch tùng thường dùng để làm để xây …