globus.com.pl
STOPKA DO BRONI – WEGU-GFT 130x43x25mm (elastyczna)
Wymiary 130 x 43 mm, grubość 25 mm