giaunhanh.com
Vấn đề của bạn là gì?
Hầu hết chúng ta đều có một “vấn đề”. Chúng ta đặt tên cho mình: “Tôi là một giáo viên trung học”, “Tôi là bà ngoại” , “Tôi là người của thời đại mới”. “Vấn đề” của chúng ta giống như một chương trình phần mềm, lắp vào lỗ tai và kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Đó là hành