giaunhanh.com
Tư duy khác biệt, nguyên nhân của khoảng cách giàu - nghèo
Chính những khác biệt trong tư duy đã làm nên sự khác nhau về số phận, giàu hay nghèo là do mình chọn. Cùng nhìn vào hai nhân vật