giaunhanh.com
Trên đôi cánh của nhà triệu phú tiến bộ
Theo tác động bươm bướm, như chúng tôi đã giải thích, sự vỗ cánh yếu ớt của một con bướm khi nó nảy lên nhẹ nhàng trong làn gió nhẹ có thể tạo ra những thay đổi to lớn ở một nửa thế giới. Nhắc đến giả thuyết khoa học đáng chú ý này, chúng tôi tin bạn có thể thực hiện được những điều đáng ngạc nhiên trong cuộc đời mình – thậm chí trở