giaunhanh.com
Tóm tắt một phút
NHỮNG KĨ NĂNG VÀ CÔNG CỤ 1. Bạn, cá nhân, giờ đây có sức mạnh. Trong thời đại của máy tính, những thiết bị cầm tay không dây không đắt tiền, và những kết nối chi phí thấp có mặt khắp nơi với một mạng lưới thông tin toàn cầu, giờ đây bạn sở hữu hay có thể sở hữu những công cụ sản xuất. 2. Bạn phải sở hữu và biết cách sử dụng