giaunhanh.com
Tác động bươm bướm: Một phút là nhiều hơn đủ
Mỗi khi bạn nháy mắt các ngôi sao chuyển động - Emerson Edward Lorenz bắt đầu điều đó cách đây bốn thập kỷ. Là một nhà nghiên cứu khí tượng học ở MIT, ông đã thiết kế một chương trình máy tính để làm mẫu thời tiết. Lorenz đã biến đổi thời tiết thành hàng loạt công thức có thể nhận biết được những kiểu thời tiết khác nhau. Trong quyển