giaunhanh.com
Những kỹ thuật không mất gì hàng đầu để bán được bất động sản
95% những người bán kháng cự với bất kỳ việc tài trợ sáng tạo nào. 95% những nhà môi giới bất động sản sẽ nói với bạn rằng bạn không thể mua bất động sản mà không cần gì. 95% lúc đó họ nói đúng. Là một nhà đầu tư, bạn đang tìm kiếm từ 1% đến 5% những người cần bán NGAY LÚC NÀY – và sẵn sàng chấp nhận những giải pháp