giaunhanh.com
Nhóm lý tưởng của bạn
Tạo hóa khôn ngoan đã khiến cho chúng ta không đầy đủ. Bạn và nhóm của bạn làm việc giống như một chiếc đèn pin; cần phải có hai cục pin nạp đầy đủ mới hoạt động một cách hiệu quả. Nhóm sẽ giúp bạn biểu lộ năng lực kiếm tiền, tài năng, các nguồn lực, những mối liên hệ, mục tiêu, tiền bạc và khả năng lớn hơn. Nhóm làm cho cuộc sống của bạn tươi sáng hơn.