giaunhanh.com
Một nhóm tài sản có thể khiến bạn trở thành một nhà triệu phú
Giả dụ rằng bạn muốn kiếm số tiền lớn nhất từ số tài sản nhỏ nhất trong khoản thời gian ngắn nhất có thể. Có thể kiếm một triệu đôla từ một tài sản trong vòng một năm không? Khó có khả năng, nhưng có thể được. Bạn sẽ cần được thúc đẩy bởi một GIẤC MƠ rõ ràng và mạnh mẽ. Bạn sẽ cần thu hút một NHÓM nhà cố vấn xuất sắc – những người sẽ cho bạn mượn các nguồn lực bạn