giaunhanh.com
Mạng lưới của các mạng lưới
Một ngày nào đó điều này sẽ là sự thật với tất cả chúng ta: Mạng lưới của chúng ta sẽ tương đương với giá trị ròng của chúng ta. TIM SANDER Một cách truyền thống giúp phát triển mạng lưới xã hội của bạn là mỗi lần một người. Tuy nhiên, điều này thì rất chậm. Trong một thế giới được nối mạng, những ai “lập mạng lưới của những mạng lưới” dành được