giaunhanh.com
Lực đòn bẩy mạnh mẽ trong một mạng lưới
Bởi vì một mối quan hệ gồm hai thành viên đầu tư vào nó, giá trị của nó tăng nhanh gấp đôi sự đầu tư của một người. KEVIN KELLY, NHỮNG QUY LUẬT MỚI CHO NỀN KINH TẾ MỚI Mạng lưới những mối quan hệ của bạn làm tăng lực đòn bẩy của bạn. Bạn càng có nhiều mối quan hệ, bạn càng sở hữu nhiều lực đòn bẩy. Bất kỳ sự đầu tư nào được thực hiện bởi hai người trong một mối quan hệ cũng đều