giaunhanh.com
Kinh nghiệm phỏng vấn ngành kế toán hay mà bạn nên biết
Phỏng vấn xin việc luôn là một hành trình đầy khó khăn và gian khổ đối với người tìm, và càng khó hơn nữa khi bạn là một sinh viên mới tra trường và chưa hề có kinh nghiệm phỏng vấn xin việc sao cho hiệu quả nhất.Nếu bạn là một sinh viên vừa tốt nghiệp, bạn học chuyên ngành kế toán và đang băn khoăn lo lắng rằng nhà tuyển dụng sẽ phỏng vấn như thế