giaunhanh.com
Đức hạnh đáng nể phục của người vợ xấu xí
Người vợ xấu xí mà đức hạnh nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa đó là nàng Mạnh Quang, vợ của Lương Hồng. Mạnh Quang sống vào thời nhà Hán, bà không chỉ nổi tiếng là một trong 5 người phụ nữ xấu nhất lịch sử mà còn là người vợ đức hạnh mẫu mực. Đời Hậu Hán (25- 219), ở đất Giang Nam có một chàng hàn sĩ tên là Lương Hồng, bố mất sớm, sinh ra trong một gia