giaunhanh.com
Đòn bẩy càng dài, tác động càng lớn
Hãy cho tôi một đòn bẩy đủ dài và một điểm tựa, tôi sẽ nâng cả trái đất lên. ARCHIMEDES (C.287-212 B.C) Một ngôi sao điện ảnh tạo nên tên tuổi cho một bộ phim ngay lập tức. Lực đòn bẩy hình thành khi hàng ngày áp phích được dán và bộ phim được trình chiếu ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Và tiền thu được khi hàng triệu