giaunhanh.com
Câu chuyện nhân quả: Cái búa gỗ
Theo luật nhân quả, người làm điều xấu có thể khiến con cháu phải gánh chịu hậu quả, nhưng tiến trình của nhân và quả này luôn luôn biến dịch. Câu chuyện Nghiêm Như Tứ kịp thời hối cải đã giúp cháu ông thoát khỏi bệnh bại liệt là ví dụ cho những ai đang làm điều ác nên dừng lại. Nghiêm Như Tứ là thái thú Tương Dương