giaunhanh.com
Cam kết của nhà triệu phú tiến bộ
BƯỚC ĐẦU TIÊN Hãy đi bước đầu tiên trong sự tin tưởng. Bạn không cần phải nhìn thấy toàn bộ cầu thang. Chỉ đi bước đầu tiên. Martin Luther King JR. Bất kể bạn đang trong hoàn cảnh nào, bước thứ nhất để kiếm một triệu đầu tiên của bạn là lời cam kết trở thành một nhà triệu phú. Ở mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều hiểu sự cam kết nghĩa là gì. Tuy nhiên, nhiều