giaunhanh.com
Các bí quyết của nhà triệu phú
Các nguyên tắc là những kiểu mẫu đơn giản nhưng có ảnh hưởng lớn, giúp chúng ta hiểu thế giới chuyển động như thế nào. Bao giờ cũng vậy, các nguyên tắc đều mang đến những kết quả giống nhau – bất kể nơi đâu, khi nào hay ai sử dụng chúng. Các nguyên tắc mang lại hiệu quả khi bạn thực hiện chúng. Tính nghiêm túc là một nguyên tắc. khi bạn thức dậy buổi