giaunhanh.com
Bí quyết thứ 4: Sự dư giả là tình trạng tự nhiên của bạn
Anh ta đã nhận được sự giàu có và sự giàu có vẫn còn mãi. THE UPANISHADS Về cơ bản, vũ trụ rất phong phú và đa dạng. Không có sự khan hiếm, ngoại trừ trong tâm trí của bạn. Tiền bạc vô tận chờ đợi mỗi chúng ta, chờ đợi những người áp dụng các nguyên tắc để có được nó. Giờ đây, bạn có thể quyết định trở nên giàu có