gianferrente.com
Bi-Fold Wallet with center flap button with ID window and coin purse
กระเป๋าสตางค์สองพับ พร้อมลิ้นกลาง ใส่บัตรได้มาก และกระเป๋าใส่เหรียญ - 13 ช่องใส่บัตร - 1 ช่องใส่รูป/บัตร แบบตาข่าย - 4 ช่องใส่ธนบัตร - 1 กระเป๋าใส่เหรียญ - ผลิตจากหนังวัวแท้อิตาลี 100%