gemeente.derondevenen.nl
Openbaar groen
Dagelijks zijn tientallen medewerkers actief om de duizenden bomen, struiken, perken en bermen te onderhouden en te beheren.