gemeente.derondevenen.nl
Gebouw of grond met voorkeursrecht verkopen
Soms heeft de gemeente voorkeursrecht op een huis of een stuk grond. Dit betekent dat de gemeente voorrang heeft om dit te kopen.