gemeente.derondevenen.nl
Sportakkoord
Voor het vormen van het Sportakkoord De Ronde Venen vragen wij iedereen die een bijdrage wil leveren om aanwezig te zijn bij de georganiseerde bijeenkomsten.