gemeente.derondevenen.nl
Denk mee over herinrichting Burgemeester Haitsmaplein
Na de zomer start het traject voor de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein en de directe omgeving van winkelcentrum De Lindeboom.