gemeente.derondevenen.nl
Bestemmingsplan Buitengebied - West
De afgelopen jaren heeft de gemeente gewerkt aan de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied-West.