gemeente.derondevenen.nl
Landmeetkundige gegevens inzien
Topografische gegevens, zoals de oppervlakte van een stuk grond, waar water is en waar de grenzen liggen van stukken grond.