gemeente.derondevenen.nl
Vergoeding aanvragen voor de bouw of uitbreiding van een schoolgebouw
Scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen een bijdrage vragen voor nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw.