gemeente.derondevenen.nl
Afvalwater lozen
Als u afvalwater kwijt wilt, kunt u het lozen in de bodem, het oppervlaktewater of het riool. U moet zich daarbij houden aan de regels.