gemeente.derondevenen.nl
Subsidie peuteropvang aanvragen
Bent u eigenaar van een peuteropvang in De Ronde Venen en verzorgt uw opvang vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan peuters? Dan kunt u misschien subsidie van de gemeente ontvangen.