fortmedica.pl
Szkoła w ramach NFZ
Zapraszamy do korzystania z usług położnych w ramach Umowy z NFZ. Oferujemy opiekę i edukację nad kobietą od 21 tygodnia ciąży do terminu porodu, po porodzie nad matka i dzieckiem oraz opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życie. Umowa NFZ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej położ